واژه نامه خرده فروشی

در هر صنعت و شغلی از مواردی که در به روز بودن دانش و پیشرفت نقش مهمی ایفا می‌کند، خواندن مقاله است. اما مسئله‌ای که ممکن است این امر را برای افراد دشوار کند ندانستن معانی واژگان تخصصی است که در بیشتر مواقع می‌تواند گره از کارتان باز کند. ما در مجموعه ایران ریتیل با گردآوری لغات تخصصی صنعت خرده‌‌فروشی سعی نموده‌ایم تا مطالعه منابع تخصصی خرده‌فروشی را برای شما تسهیل نماییم. فهرست واژگان تهیه شده که در اینجا می‌بینید به عنوان فهرست اولیه درنظر گرفته شده است و به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

عنوان انگلیسیمعادل فارسیتوضیحات
ABC analysisتحلیل اِی بی سیتحلیلی که سفارش های واحدهای نگهداری در انبار را بر اساس مقیاس توانایی سود رتبه بندی می کند تا تعیین کند انبار نباید از کدام اقلام خالی شود، کدام اقلام  باید خالی شوند و کدام باید از انتخاب های انبار حذف شوند.
Accessibilityدسترسی پذیریدرجه از که در آن مشتریان می توانند به آسانی به مرکز خرید وارد و خارج شوند، 2. توانایی خرده فروش برای حمل آمیزه خرده فروشی مناسب برای مشتریان در بخش بندی
Actionabilityاقدام پذیریمعیاری برای ارزیابی طرح بخش بندی بازار که نشان می دهد خرده فروش باید برای برآوردن نیازهایش چه اقداماتی انجام دهد.
Additional markupاضافه بهای افزودهافزایش در قیمت خرده فروشی بالاتر از اضافه بهای اصلی، زمانی که تقاضای غیرمنتظره زیاد است و یا هزینه ها افزایش پیدا کرده اند.
Advertisingتبلیغاتارتباطات غیرشخصی که بوسیله رسانه های انبوه خارج از فروشگاه مانند تلویزیون، روزنامه، رادیون، پست مستقیم و اینترنت بوسیله اسپانسر مشخص منتقل می شود.
Advertising managerمدیر تبلیغاتمدیری از خرده فروشی که فعالیت های تبلیغاتی مانند تعیین بودجه تبلیغاتی، اختصاص بودجه، ساخت تبلیغات، انتخاب رسانه و کنترل اثربخشی تبلیغات را مدیریت می کند.
Advertising reachدسترسی تبلیغاتدرصدی از مشتریان در بازار هدف که حداقل یکبار با تبلیغات مورد نظر مواجه می شوند.
Affinity Marketingبازاریابی وابستهفعالیت های بازاریابی که خریداران را قادر می سازد هویت هایشان را با سازمان بیان کنند. مثالش عرضه کارت اعتباری وابسته به گروه مرجع وابسته به گروه خریداران دانشگاه است.
Affordable Budgeting Methodروش بودجه بندی مقرون به صرفهروش بودجه بندی که در آن خرده فروش ابتدا برای هر عنصری از آمیخته خرده فروشی بجز پروموشن و تبلیغات، بودجه ای تعیین می کند و سپس منابع مالی باقیمانده را به بودجه پروموشن و تبلیغات اختصاص می دهد.
Aided Recallیادآوری با کمکهنگامیکه خریداران، وقتی نام برند به آنها نشان داده می­شود، نشان می­دهند که آن را می­شناسند.
Allocatorتخصیص دهندهجایگاهی که مدیریت کالا مسئول است که دسته بندی کالاها را به خوبی در میان طبقات مختلف کالا برای فروشگاه های مختلف در یک محدوده جغرافیایی اختصاص دهد.
Anchor Storeفروشگاه تکیه گاهلنگرخرده فروشی بزرگ، معروف که در مرکز خرید یا مال اینترنتی قرارگرفته و باعث جذب خریداران به مرکز خرید می­شود.
Assetsدارایی هاهر آیتمی که خرده فروش مالکیت آنرا دارد و ارزش پولی دارد.
Assets turnoverگردش دارایی هاسنجش عملکرد بر اساس فروش خالص و کل دارایی ها. مساوی است با فروش خالص تقسیم بر کل دارایی ها
Assortmentدسته بندیتعداد کالاهای واحد نگهداری در انبار SKU  در یک طبقه کالا. عمق کالا نیز نامیده می شود.
Assortment planبرنامه دسته بندیلیست کالاهایی که در یک طبقه کالای خاص می بایست ارائه گردند.
Assuranceضمانتویژگی های خدمات کالا که مشتریان برای ارزیابی کیفیت خدمات استفاده می کنند؛ دانش و حسن نیت کارکنان که خدمات را ارائه می دهند و توانایی انتقال اعتماد و اطمینان
Atmospherics اتمسفریک هاعناصر جو فروشگاه: طراحی محیط از طریق ارتباطات بصری، نورپردازی، رنگ، موسیقی و رایحه که واکنش های ادراکی و هیجان مشتریان را تحریک می کند و در نهایت بر رفتار خرید آنها تاثیر می گذارد.
Attitudesنگرش هااحساسات مثبت، خنثی یا منفی یک فرد درباره موضوعات مختلف
Augmented Customer Serviceخدمات تکمیلی مشتریشامل اقداماتی که تجربه خرید را افزایش می دهد و یا به خرده فروش مزیت رقابتی می دهد.

Automatic Reordering Systemsسیستم سفارش دهی مجدد خودکاررویکردی کامپیوتری که موجودی دائمی و محاسبات نقطه سفارش دهی مجدد را ترکیب می کند.
Balanced Tenancyاجاره های متعادلزمانی روی می دهد که در مرکز خرید برنامه ریزی شده فروشگاه ها یکدیگر را در کیفیت، تنوع و دیگر پیشنهادات کامل می کنند.
Basic Stock Listلیست انبار پایهسطح موجودی، رنگ، برند، سبک طبقه، اندازه، بسته بندی و هر مورد اساسی دیگری که توسط خرده فروش بکارگرفته می شود را مشخص می کند.
Battle of the Brands جنگ برندهارقابت میان تولیدکنندگان و خرده فروشان برای فضای قفسه و سود، جایی که برندهای تولیدکننده، فروشگاهی و عمومیgeneric با یکدیگر برای فضای بیشتر و کنترل می جنگند.

Bottom-up Space Management  Approachرویکرد مدیریت فضای از پایین به بالازمانی وجود دارد که برنامه ریزی فضا از سطح محصول تکی سپس در سطح طبقه، سطح کل فروشگاه و در نهایت سطح کل شرکت، انجام می شود.
BoxLimited-line Storeفروشگاه باکسخط محدودتخفیف دهنده موادغذایی محور که بر مجموعه های کوچک از کالاها متمرکز است، تعداد ساعات کاری متوسطی دارددر مقایسه با سوپرمارکت ها، خدمات کمی دارد و برندهای تولیدکننده کمی دارد
Budgeting بودجه ریزینمای کلی هزینه های برنامه ریزی شده خرده فروش برای دوره مشخص بر اساس عملکرد مورد انتظار
Bundled Pricingقیمت گذاری بسته ایشامل ترکیب چند کالا در یک قیمت توسط خرده فروش می شود.

Buyer خریدارفردی که برای انتخاب های کالا که توسط خرده فروش خریداری می شود و تنظیم استراتژی برای آن کالا مسئول است.خریدار داخل سازمان خرده فروشی منظور است.
Category Killerقاتل طبقهخرده فروش تخفیف داری که دسته بندیassortment باریک اما عمیق کالا را در طبقه عرضه می کند. بنابراین از دیدگاه مشتریان به طبقه تسلط دارد. به ان متخصص طبقه نیز می گویند.
Cross-selling فروش متقاطعهنگامی که فروشندگان در یک بخش می کوشند تا کالای مکمل از سایر بخش ها را به مشتریانشان بفروشند
Customer Delightلذت مشتریسطح بالای رضایت مشتری که از طریق تدارک خدمات غیرمنتظره عالی خرده فروش ایجاد می شود

Customer Lifetime Valueارزش عمر مشتریسهم موردانتظار از مشتری برای سود خرده فروش از کل رابطه اش در طول زمان با خرده فروش.
Destination Store فروشگاه مقصدفروشگاه خرده فروشی که در آن کالا، انتخاب، نوع ارائه کالاها، قیمت گذاری یا سایر مشخصه های منحصر به فرد به صورت آهن ربایی برای جذب مشتری عمل می کنند
Dynamic Pricingقیمت گذاری پویاعرضه یک کالا یا خدمت با قیمت های مختلف بسته به زمان، فصل، مشتری یا سطح تقاضا که به آن قیمت گذاری شخصی سازی شده هم می گویند.

ماموریت سازمان

شرکت ایران ریتیل در تلاش است تا با کمک به کسب‌وکارهای خرده‌فروشی آن‌ها را به استفاده از حداکثر توان‌شان برای رشد و توسعه سازمان و بهینه‌سازی فرآیند اجرایی کسب‌وکارشان ترغیب نماید. این ارتباط و یاری رساندن به همکاران می‌تواند تمام نیازهای صفر تا صد راه‌اندازی و مدیریت فروشگاه‌ها را تأمین نماید. ایران ریتیل در نظر دارد تا با ارائه محصولات و خدمات خود موجب افزایش کیفیت زندگی شهروندان و همچنین باعث سازماندهی، کنترل و هماهنگی نظام‌یافته در سیستم‌های اطلاعات مشتریان خود گردد.

چشم اندازها

شرکت ایران ریتیل به عنوان یک مجموعه دانش‌محور  قصد دارد در افق 1404 به یکی از بزرگ‌ترین مراجع دانش خرده‌فروشی کشور تبدیل گردد. برای ورود به این راه و محقق شدن اهداف‌مان بنا داریم با کمک گرفتن از متخصصان آموزش دیده و کاملا حرفه‌ای به ایجاد محتوای تخصصی و منابع اصلی همچون کتب آموزشی، مقالات و فیلم‌های آموزشی خرده‌فروشی برای این صنعت بپردازیم.

ارتباط با ما

آدرس : تهران – بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنای شمالی، ابتدای خیابان ابن علی پلاک 66 واحد 5

شماره تلفن : 02122318678

youtube

instalinkedintelegrampinterestaparat